Mestek prosadil pět let zákazu

Reakce na etickou komisi a její trest pro Miloše Náprstka!

V Litoměřicích, dne 16.11.2018

 

Vážení,

dne 13.11.2018 jsem se zúčastnil zasedání Komise futsalu, kde mi v rámci Etického řízení s mojí osobou za mediální výstupy ve věci odstoupení klubu Gardenline Litoměřice měla být udělena možnost se vyjádřit, vysvětlit a obhájit svá tvrzení.

Současný předseda Komise futsalu pan Mestek se snažil jednání vést direktivně a jako první otázku mi položil: „Chcete i nadále tvrdit, že tričko „Ryba smrdí od hlavy KF FAČR“ nebyl útok na Komisi futsalu?“ Tričko měl pečlivě složené a vyžehlené po své pravici.

Domnívám se, že tato kauza nijak nesouvisí s daným Etickým řízením, což jsem panu předsedovi hned sdělil s dovětkem, že nadále trvám na zdůvodnění pro DK a žádám, aby tato otázka nijak neovlivnila členy Komise futsalu v rámci Etického řízení. Jsem rád, že se mě zastali ostatní členové Komise futsalu, ovšem pan Mestek si tvrdil neustále své.

Dále jsem byl dotázán, proč jsem pošpinil a dehonestoval celý český futsal. V tomto případě jsem se omluvil za nevhodně zvolenou formulaci „prohnilé vedení Svazu futsalu“, ale jinak jsem potvrdil, že na svém prohlášení obsahově trvám. V prohlášení a následně v médiích jsem v žádném případě nepošpinil a nedehonestoval český futsal, ale vyjádřil jsem názor na vedení Svazu futsalu, hlavně na osobu pana Mesteka. Dále jsem řekl, že mě velmi mrzí, že demonstrativním odstoupením klubu ze soutěže jsme poškodili ligovou a juniorskou soutěž. Poté jsem odpověděl na korektní dotazy pana Blažka.

Závěrem jsem panu Mestekovi a členům Komise futsalu potvrdil, že na základě výzvy od části zástupců týmů nejvyšších futsalových soutěží a zástupců krajů, zvažuji kandidovat na post předsedy Svazu futsalu.

Dále jsem oznámil, že v případě, že bude zvoleno nové vedení Svazu futsalu, bude Gardenline s.r.o. partnerem ligy. Mým zájmem nadále zůstává pomoci českému futsalu posouvat se progresivně kupředu.

Dne 15.11.2018 mi bylo doručeno rozhodnutí o vyloučení mé osoby ze Svazu futsalu ČR, a to na dobu 5 let (viz. příloha). Vnímám ho zcela jako účelové ze strany pana předsedy SF Otakara Mesteka a to z následujících důvodů:

1.       „Hrubě, úmyslně a opakovaně poškodil image a reputaci futsalu“.  V prohlášení jsem vůbec nepoškodil ať už jakýmkoli způsobem image a reputaci futsalu, pouze jsem popsal pravdivý stav vedení Svazu futsalu.

2.       Přitěžující okolnost „trička Ryba smrdí od hlavy KF FAČR“ nelze v žádném případě dávat do souvislostí, s tímto Etickým řízením, což potvrdili i členové Komise futsalu.

3.       Účast pouze 4 členů Komise futsalu, což je minimum pro to, aby KF byla usnášení se schopná. Zde bych chtěl poděkovat panu Blažkovi, který požádal o odložení rozhodnutí na příští zasedání, až bude Komise futsalu kompletní. Pan Mestek trval, že se musí rozhodnout ten den. Jen pro zajímavost, druhé Etickém řízení, kauza „Saul“, řešila Komise futsalu na čtyřech po sobě jdoucích zasedáních.

4.       Pan Mestek se prosazením tohoto Rozhodnutí účelově a zbaběle zbavil možného proti kandidáta, ze kterého má evidentně strach a je přesvědčen, že by se mu nemuselo podařit obhájit svoji pozici. Samozřejmě pan Mestek již dříve věděl, že zvažuji možnost kandidatury. Musím přiznat, že při odstoupení klubu Gardenline Litoměřice jsem o tom vůbec neuvažoval. Příjemně mě překvapilo, kolik podpůrných telefonátů jsem ze stran zástupců klubů a dokonce vedení některých krajů obdržel. Až poté jsem se touto otázkou začal zabývat. Důkazem účelovosti je i to, že pan předseda Mestek ihned po mém slyšení předložil Komisi futsalu předem písemně připravený Návrh na mé vyloučení ze Svazu futsalu na deset let! Bez předchozí diskuze, bez ohledu na skutečnosti, které vyplynuly z mého vystoupení na půdě Komise futsalu.

5.       Odůvodnění mého trestu považuji za zcela nedostatečné. Z Rozhodnutí v podstatě nevyplývá, za co jsem ze Svazu futsalu vyloučen. Za to, že jsem si dovolil kritizovat špatnou práci vedení Svazu futsalu?

6.       Na svém zasedání vynesla Komise futsalu zároveň i trest pro pana Beniho Simitčiho, který se zcela nekorektním a úmyslným způsobem snažil zbavit odpovědnosti za dluhy, které svým konáním způsobil vůči hráči Saulovi, nehodlal je uhradit, a odpovědnost za ně nechal na klubu Svarog Teplice. Vynesené tresty v obou kauzách jsou diametrálně odlišné.

V současné době připravuji odvolání k Odvolací komisi, která rozhodne o mé další možnosti setrvání ve Svazu futsalu. Dále zvažuji podání podnětu Etické komisi na Otakara Mesteka, který jednal účelově s úmyslnou snahou poškodit práva člena Svazu futsalu Miloše Náprstka. S tímto se hodlám obrátit i na předsedu Fotbalové asociace pana Martina Malíka, od kterého budu požadovat zakročení a nápravu v celé této záležitosti.

Závěrem tímto vyzývám předsedu Svazu futsalu pana Otakara Mesteka k okamžitému odstoupení ze své funkce vzhledem k výše uvedenému.

S přáním příjemného dne

Ing. Miloš Náprstek

ostatní články

Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazená.

Powered by GOLDMIND.cz